fbpx

7th Aesthetica Asia Conference 2023

Journal Editorial Board

JOURNAL EDITORIAL BOARD

Editor in Chief

dermatology conference, conference in an exotic location, laser conference, peels conference, trichology-related conference, rathindra nath dutta
 • Dr R N Dutta

Editor

swetalina
 • Dr Swetalina Pradhan

Advisory committee

 • Dr Ganesh Pai
 • Dr Ashok Jaiswal
 • Dr Rashmi Sarkar
 • Dr Amarkant Jha Amar
 • Dr Anil Ganjoo
 • Dr Apratim Goel
 • Dr Dilip Saha
 • Dr Dinesh Mathur
 • Dr Gautam Banerjee
 • Dr M K Sharma
 • Dr Manjunath Shenoy
 • Dr Nilendu Sharma
 • Dr R Raghunath Reddy
 • Dr Sachin Verma
 • Dr Rohit Batra
 • Dr K Lokhendra
 • Dr Ramesh Bhat
 • Dr Arga Prasanna Ghosh
 • Dr C R Srinivas
 • Dr Lalit Gupta

Editorial Board

 • Dr Rajiv Thakur
 • Dr V. S Rathor
 • Dr Subhranshu Patnaik
 • Dr Kanak Talukdar
 • Dr Amit Agrawal
 • Dr Chitralekha Kaisham
 • Dr Satyadarshi Patnaik
 • Dr Puneet Kumar Singh
 • Dr Nasuir Rehman
 • Dr Y A Lal
 • Dr Prabhat Kumar
 • Dr Debjit Kar
 • Dr Sayantani Chakrabarty
 • Dr Sherina Laskar
 • Dr Shekhar Neema
 • Dr Bhushan Madke
 • Dr Nirav Desai
 • Dr Sunil Kothiwal
 • Dr Deepak Kumar
 • Dr Rohit Sharma
 • Dr Arpita Nivedita Rout
 • Dr Amlan Som
 • Dr R S Diwedi
 • Dr Manas Puhan
 • Dr Rajesh Kumar
 • Dr Raju Kumar
 • Dr Ram Gulwati
 • Dr Neeraj Pandey
 • Dr Jaddish Saikia
 • Dr Sanjay Rathi
 • Dr Indrajit Das
 • Dr Sunil Gupta

Associate Editors

 • Dr Abhishek Jha
 • Dr Vikash Shankar
 • Dr Piyush Kumar
 • Dr Abhijeet Kumar Jha
 • Dr Bhabani Singh
 • Dr Deepak Moh
 • Dr Sudha Vani
 • Dr Rakhee Nair

Assistant Editors

 • Dr Indrashish Poddar
 • Dr Kananbala Sahoo
 • Dr Niharika Ranjan Lal
 • Dr Rakhee Gupta
 • Dr Rashika Gandhi
 • Dr Shvitha Jain
 • Dr Pooja Nupur
 • Dr Gaurav Dash